Holy Corner

Het Gentse Elisabethbegijnhof wordt door sommigen ook wel de ‘holy corner’ genoemd. Want op een boogscheut van elkaar liggen 4 christelijke kerken. Al jaren brengen allerhande groepen en klassen een gecombineerd bezoek aan deze plaatsen. Groepen worden gastvrij ontvangen door een voorganger uit de Anglicaanse, Katholieke, Orthodoxe en Protestantse kerken en gemeenschappen. Meer info

Buddy’s

De Rabotjeugd is gestart met een buddyproject. De groep van betrokken twintigers is gevraagd om buddy te zijn van een van de tieners.De buddy’s worden regelmatig van input voorzien om het gesprek aan te knopen. Het contact verloopt via laagdrempelige media zoals insta, snap of andere hippe dingen.Of door gewoon eens langs te gaan. We hopen hiermee de verbondenheid onder de jeugd te bewaren in deze vreemde tijden. Interesse neem contact op met Maria Euwema.

55plus groep

Elke tweede woensdag van de maand is het 55plus groep. De vaste ingrediënten zijn een meditatie en gesprek, een spel of creatieve activiteit. Uiteraard ontbreekt het niet aan iets lekkers bij de koffie. Door de coronamaatregelen is samenkomen nu moeilijk geworden. Gelukkig vindt de groep andere wegen om met elkaar in contact te blijven.

Interlevensbeschouwelijke dialoog

Vrijzinnigen, katholieken, boeddhisten, moslims het wordt intussen een bont gezelschap met wie we zoeken, strijden en in gesprek zijn. Kritische en open gesprekken worden ook voor een groter publiek georganiseerd. We zijn mee initiatiefnemer van de interreligieuze werkgroep Gent. Deze interreligieuze groep is begonnen met moslims en christenen maar intussen breidt de groep zich uit met bovengenoemde groepen maar ook met bahai en taoïsten. Met deze werkgroep houden we interreligieuze vieringen en organiseren tal van activiteiten. Zo creëren we samen een vrije ruimte en oefen-plaats voor interreligieuze en interlevensbeschouwelijke ontmoeting, voor persoonlijke, spirituele en maatschappelijke bewustwording en verrijking.

Speel-o-theek Pipo vzw

In 1996 opende speel-o-theek Pipo de deuren, we begonnen met 250 stuks speelgoed in een huisje van de pastorie St. Jozef. Het project kwam tegemoet aan de vragen van de mensen in de wijk. Het idee van een speel-otheek werd uitgedacht en uitgewerkt, dankzij de samenwerking met de dienst buurtwerking, de stedelijke integratiedienst, de Katholieke parochie en het schoolopbouwwerk. Intussen is de speel-o-theek een belangrijke peiler in de wijk. Ze is een belangrijke ontmoetingsplek voor jonge ouders. En met het ontlenen van speelgoed en boeken, door de huiswerkbegeleiding (Peters en Meters project) wordt er gewerkt aan de sociale achterstand. De speel-o-theek kreeg een vast plaats in het buurtcentrum in de Jozef II-straat en werkt hierin samen met diverse andere organisaties in deze wijk. Voor de kerk betekent het dat ze met de voeten in de wijk staat. De speel-o-theek staat open voor iedereen en richt zich op kinderen tot 12 jaar en hun ouders. Wilt u een steentje bijdragen met een gift of als vrijwilliger neem dan contact met ons op. Tijdens de coronatijd blijven we open voor het ontlenen van speelgoed.

Koffiebabbel

Zolang als we niet samen kunnen komen, houden we een koffiebabbel per zoom. Gewoon thuis vanuit uw zetel. Elke zondag van 11u30 tot 12u15Staat u op onze mailinglijst dan krijgt u de link per mail of via een messenger groep.Bent u nieuw, dan geeft u best even een seintje vooraf.

Iraanse Bijbelgroep

Wij mogen ons verheugen op verschillende Iraanse vrienden in onze gemeente. We komen maandelijks samen per zoom en lezen samen de Bijbel. Gaandeweg wordt zo ook het gemeenteleven wat duidelijker.Er is vertaling voorzien. Omwille van het doorsturen van de link, moet u zich aanmelden.

Jeugd

Ben je ouder dan 12 dan kun je aansluiten bij onze jeugdactiviteiten. Elke 3de vrijdag van de maand komt de jeugd samen. En ook is er één keer per maand een jeugdkerk. Vanwege de coronamaatregelen proberen we ook op andere manieren contact te houden. Hou hiervoor goed de facebookgroep in de gaten.