Kleuterkerk

In september 2019 startten we met een aparte nevendienst voor de jongste kinderen. Maandelijks komen we samen voor een verhaal en verwerking op maat van de 3-6 jarigen. In coronatijden viel dit eerst weg, maar recent zijn we gestart met bijeenkomsten buiten, in de tuin van Maria. Coronaproof, met maximaal 4 volwassenen. We gaan nu samen op weg naar Kerst. Op eerste Advent maakten we samen adventsstukjes, luisterden naar een verhaal van David, de overoveroverovergrootopa van Jezus, ontdekten hoe lang Advent eigenlijk duurt en wat een Adventskalender is en genoten van marshmellows en warme chocomelk bij het vuur. Ook dat is samen kerk zijn!  Voor meer info neem contact op met Maria Euwema

Babbelsoep

Tijdens een koude wintermaand brengen we samen met diverse levensbeschouwingen een beetje warmte door samen soep te drinken en elkaar te ontmoeten voor/aan/in de kerk van de Wondelgemstraat in Gent. Samen zorgen we voor wat medemenselijkheid een toffe babbel, een boeiende ontmoeting, … door een lekkere kom soep te bieden aan de bewoners en passanten van de multiculturele Rabotwijk.In 2021 kunnen we dit vanwege de coronamaatregelen niet doen, maar volgend jaar zal het vast weer lukken. Deelnemende gemeenschappen: Dominicus, Rabotkerk, Huis vd Mens, Parochies van St Vincentius en St Jozef, Pakistaanse moskee, Turkse moskee en de Turkish Ladys.

Gevangenispastoraat

Sinds 2012 is de gemeente nauw betrokken geraakt bij het gevangenispastoraat. Niet alleen is Eefje van der Linden gevangenisaalmoezenier in de gevangenis van Gent (Nieuwe Wandeling), ook de gemeente wordt betrokken bij dit werk door deelname aan de diensten als gitarist of bij de kerst en paasvieringen. Ook in de kerkbrief verschijnt er regelmatig een stukje ‘Binnen de muren’. Daarbij is er ook medewerking bij de ‘Dag van de bezoeker’. We bieden één keer per jaar vrienden en familieleden die op bezoek komen een kopje koffie of thee, een luisterend oor, een presentje (zowel voor de grote als voor de kleine mensen) met een bedenkingskaartje. Familieleden en vrienden zijn immers vaak een vergeten groep in het detentie verhaal.Deze actie doen we samen met de andere interlevensbeschouwelijke partners. Als geloofsgemeenschap willen we zo een rol spelen in het herstelgerichte pastoraat. Verzoening en vergeving zijn bij uitstek waarden die behoren bij het terrein van geloven en zingeving. De straf moet uiteindelijk toch ook de de terugkeer naar de maatschappij ten goede komen. Meer informatie kunt u hierover vinden in de brochure Geloof in herstel. En bij ds. Eefje van der Linden