Gevangenispastoraat

Gevangenispastoraat

Sinds 2012 is de gemeente nauw betrokken geraakt bij het gevangenispastoraat. Niet alleen is Eefje van der Linden gevangenisaalmoezenier in de gevangenis van Gent (Nieuwe Wandeling), ook de gemeente wordt betrokken bij dit werk door deelname aan de diensten als gitarist of bij de kerst en paasvieringen.
Ook in de kerkbrief verschijnt er regelmatig een stukje ‘Binnen de muren’.
Daarbij is er ook medewerking bij de ‘Dag van de bezoeker’. We bieden één keer per jaar vrienden en familieleden die op bezoek komen een kopje koffie of thee, een luisterend oor, een presentje (zowel voor de grote als voor de kleine mensen) met een bedenkingskaartje. Familieleden en vrienden zijn immers vaak een vergeten groep in het detentie verhaal.Deze actie doen we samen met de andere interlevensbeschouwelijke partners.

Als geloofsgemeenschap willen we zo een rol spelen in het herstelgerichte pastoraat. Verzoening en vergeving zijn bij uitstek waarden die behoren bij het terrein van geloven en zingeving. De straf moet uiteindelijk toch ook de de terugkeer naar de maatschappij ten goede komen. Meer informatie kunt u hierover vinden in de brochure Geloof in herstel.

En bij ds. Eefje van der Linden

%d bloggers liken dit: