Wat we nodig hebben

Dit herstel vraagt om plaatsendie langzaam weer hun deuren openenom ruimte te maken . De versoepelingen vragen om collectieve beleving,die ons doen herinnerenwie we ten diepste zijn,  een diepe ervaring,die na 171 dagen eindelijk weer de grenzenvan onze verbeelding in gang kan zetten. Cultuur, religie zijn belangrijke fundamenten,zodat we kunnen terugvechten met creativiteit, inspiratie en verbinding.   We hebben dit zo gemist,als kerkganger, voorganger,deelnemer en als maker. religie en kunst ,waaraan je kunt vasthouden als je bent blijven hangen,of niet meer omhoog durft. ze biedenons perspectief, een blik op de toekomst. We gaan weer open! naar: Gershwin Bonevacia, stadsdichter van Amsterdam