Steun aan Afghaanse vrouwen

Nu de Taliban de macht in Afghanistan opnieuw heeft overgenomen, vrezen veel vrouwen voor de toekomst. Die angst is terecht. Daar waar de Taliban al gebieden had veroverd was er sprake van willekeurig geweld tegen burgers. Mensen worden weggejaagd, steeds meer scholen gaan dicht, vrouwen worden geweerd uit het publieke leven. Vrouwen en mannen worden zelfs gestenigd. Ondanks dat vele organisaties erop aandrongen om met name in de onderhandelingen aandacht te vragen voor vrouwenrechten, werden vrouwen geweerd aan de onderhandelingstafel en zijn hun rechten nooit serieus genomen. De situatie van Afghaanse vrouwen is nooit rooskleurig geweest, maar de rechten die in de afgelopen 20 jaar moeizaam waren opgebouwd, zullen onder dit regime in korte tijd te niet worden gedaan. Als gevolg van de oprukkende Taliban zijn bovendien het afgelopen jaar naar schatting 400.000 mensen hun huis ontvlucht of kwijtgeraakt. Deze aantallen komen bovenop de 2,9 miljoen Afghanen die aan het eind van 2020 al ontheemd waren. 80% van hen zijn vrouwen en kinderen. Iraanse vrouwen uit onze gemeente trokken in navolging van vele vrouwen over de wereld aan de alarmbel en vroegen terecht om een engagement. Hoewel Afghanistan voornamelijk soenitisch en Iran sjiitisch is, zijn het buurlanden, spreken elkaars taal. De vrouwen zien dat de vrouwenrechten ook in Iran onder druk staan. De Iraanse regering zal positie moeten kiezen ten aanzien van de taliban. Gevreesd wordt dat deze eerder prioriteit geven aan economische en politieke belangen dan aan de belangen van vrouwen. Ze voelen daarom een enorme solidariteit die de …