Buddy’s

De Rabotjeugd is gestart met een buddyproject. De groep van betrokken twintigers is gevraagd om buddy te zijn van een van de tieners.De buddy’s worden regelmatig van input voorzien om het gesprek aan te knopen. Het contact verloopt via laagdrempelige media zoals insta, snap of andere hippe dingen.Of door gewoon eens langs te gaan. We hopen hiermee de verbondenheid onder de jeugd te bewaren in deze vreemde tijden. Interesse neem contact op met Maria Euwema.

Jeugd

Ben je ouder dan 12 dan kun je aansluiten bij onze jeugdactiviteiten. Elke 3de vrijdag van de maand komt de jeugd samen. En ook is er één keer per maand een jeugdkerk. Vanwege de coronamaatregelen proberen we ook op andere manieren contact te houden. Hou hiervoor goed de facebookgroep in de gaten.