Holy Corner

Het Gentse Elisabethbegijnhof wordt door sommigen ook wel de ‘holy corner’ genoemd. Want op een boogscheut van elkaar liggen 4 christelijke kerken. Al jaren brengen allerhande groepen en klassen een gecombineerd bezoek aan deze plaatsen. Groepen worden gastvrij ontvangen door een voorganger uit de Anglicaanse, Katholieke, Orthodoxe en Protestantse kerken en gemeenschappen. Meer info

Interlevensbeschouwelijke dialoog

Vrijzinnigen, katholieken, boeddhisten, moslims het wordt intussen een bont gezelschap met wie we zoeken, strijden en in gesprek zijn. Kritische en open gesprekken worden ook voor een groter publiek georganiseerd. We zijn mee initiatiefnemer van de interreligieuze werkgroep Gent. Deze interreligieuze groep is begonnen met moslims en christenen maar intussen breidt de groep zich uit met bovengenoemde groepen maar ook met bahai en taoïsten. Met deze werkgroep houden we interreligieuze vieringen en organiseren tal van activiteiten. Zo creëren we samen een vrije ruimte en oefen-plaats voor interreligieuze en interlevensbeschouwelijke ontmoeting, voor persoonlijke, spirituele en maatschappelijke bewustwording en verrijking.

Speel-o-theek Pipo vzw

In 1996 opende speel-o-theek Pipo de deuren, we begonnen met 250 stuks speelgoed in een huisje van de pastorie St. Jozef. Het project kwam tegemoet aan de vragen van de mensen in de wijk. Het idee van een speel-otheek werd uitgedacht en uitgewerkt, dankzij de samenwerking met de dienst buurtwerking, de stedelijke integratiedienst, de Katholieke parochie en het schoolopbouwwerk. Intussen is de speel-o-theek een belangrijke peiler in de wijk. Ze is een belangrijke ontmoetingsplek voor jonge ouders. En met het ontlenen van speelgoed en boeken, door de huiswerkbegeleiding (Peters en Meters project) wordt er gewerkt aan de sociale achterstand. De speel-o-theek kreeg een vast plaats in het buurtcentrum in de Jozef II-straat en werkt hierin samen met diverse andere organisaties in deze wijk. Voor de kerk betekent het dat ze met de voeten in de wijk staat. De speel-o-theek staat open voor iedereen en richt zich op kinderen tot 12 jaar en hun ouders. Wilt u een steentje bijdragen met een gift of als vrijwilliger neem dan contact met ons op. Tijdens de coronatijd blijven we open voor het ontlenen van speelgoed.

Open Huis

Sinds het begin van de coronacrisis delen we in samenwerking met het buurtwerk, vzw Jong, de werkgroep Vluchteling en sinds kort ook Burgerplicht ontbijtpakketten uit aan wie dat nodig heeft. Elke donderdagochtend staat onze deur open. De éne week delen we de pakketten uit. De andere week kunnen mensen binnen komen voor een babbel. We zijn open van 9-12u.