Steun aan Afghaanse vrouwen

Nu de Taliban de macht in Afghanistan opnieuw heeft overgenomen, vrezen veel vrouwen voor de toekomst. Die angst is terecht. Daar waar de Taliban al gebieden had veroverd was er sprake van willekeurig geweld tegen burgers. Mensen worden weggejaagd, steeds meer scholen gaan dicht, vrouwen worden geweerd uit het publieke leven. Vrouwen en mannen worden zelfs gestenigd. Ondanks dat vele organisaties erop aandrongen om met name in de onderhandelingen aandacht te vragen voor vrouwenrechten, werden vrouwen geweerd aan de onderhandelingstafel en zijn hun rechten nooit serieus genomen. De situatie van Afghaanse vrouwen is nooit rooskleurig geweest, maar de rechten die in de afgelopen 20 jaar moeizaam waren opgebouwd, zullen onder dit regime in korte tijd te niet worden gedaan. Als gevolg van de oprukkende Taliban zijn bovendien het afgelopen jaar naar schatting 400.000 mensen hun huis ontvlucht of kwijtgeraakt. Deze aantallen komen bovenop de 2,9 miljoen Afghanen die aan het eind van 2020 al ontheemd waren. 80% van hen zijn vrouwen en kinderen. Iraanse vrouwen uit onze gemeente trokken in navolging van vele vrouwen over de wereld aan de alarmbel en vroegen terecht om een engagement. Hoewel Afghanistan voornamelijk soenitisch en Iran sjiitisch is, zijn het buurlanden, spreken elkaars taal. De vrouwen zien dat de vrouwenrechten ook in Iran onder druk staan. De Iraanse regering zal positie moeten kiezen ten aanzien van de taliban. Gevreesd wordt dat deze eerder prioriteit geven aan economische en politieke belangen dan aan de belangen van vrouwen. Ze voelen daarom een enorme solidariteit die de …

Wat we nodig hebben

Dit herstel vraagt om plaatsendie langzaam weer hun deuren openenom ruimte te maken . De versoepelingen vragen om collectieve beleving,die ons doen herinnerenwie we ten diepste zijn,  een diepe ervaring,die na 171 dagen eindelijk weer de grenzenvan onze verbeelding in gang kan zetten. Cultuur, religie zijn belangrijke fundamenten,zodat we kunnen terugvechten met creativiteit, inspiratie en verbinding.   We hebben dit zo gemist,als kerkganger, voorganger,deelnemer en als maker. religie en kunst ,waaraan je kunt vasthouden als je bent blijven hangen,of niet meer omhoog durft. ze biedenons perspectief, een blik op de toekomst. We gaan weer open! naar: Gershwin Bonevacia, stadsdichter van Amsterdam

Zwijgen is geen optie

Je publiekelijk uitspreken tegen racisme lijkt evident, wie echter een poging waagt, mag echter ook vandaag de dag tegengas verwachten en wordt er verzocht om toch vooral op te passen voor de    “woke” cultuur en de identiteitspolitiek van Black Lives Matter beweging (BLM). Zij zouden immers op hun beurt uitsluiting in de hand werken. Het blijft altijd een goede en gezonde zaak om kritisch te blijven kijken en het gesprek hierover te blijven voeren. Vandaar dit opiniestuk.. Lees verder

Zwijgen is geen optie – Racisme is ook een probleem van de kerk

Je publiekelijk uitspreken tegen racisme lijkt evident, wie echter een poging waagt, mag echter ook vandaag de dag tegengas verwachten en wordt er verzocht om toch vooral op te passen voor de    “woke” cultuur en de identiteitspolitiek van Black Lives Matter beweging (BLM). Zij zouden immers op hun beurt uitsluiting in de hand werken. Het blijft altijd een goede en gezonde zaak om kritisch te blijven kijken en het gesprek hierover te blijven voeren. Vandaar dit opiniestuk..Voor wie niet mee is met de terminologie. Hier een woordje uitleg.“Woke” werd in  2017 opgenomen in het Oxford English dictionaire betekent niet meer of minder dan waakzaamheid ten aanzien van vormen van onrechtvaardigheid en sociale discriminatie. De beweging #Blacklivesmatter omarmt het begrip, om duidelijke te maken dat de maatschappij niet langer de ogen mag sluiten voor racisme. Net als bij elke strijd om rechtvaardigheid en emancipatie zien we dat bewegingen hier meer of minder radicaal naar handelen. Het is echter oneerlijk om een hele beweging te vereenzelvigen en te beschuldigen van uitwassen van een kleiner deel en zo het institutioneel geweld door politie en staat te rechtvaardigen. De tweede term die hier mee samenhangt is identiteitspolitiek. Onder identiteitspolitiek wordt een wijze van politiek voeren verstaan die vanuit een bepaalde sociale identiteit redeneert en voor specifieke sociale groepen opkomt. Dit gebeurt vanuit een gevoel van onrecht. Qua groeperingen kan hierbij gedacht worden aan groepen op basis van seksuele voorkeur (zoals homo’s, lesbiennes, transgenders), etniciteit, gender, regionale of religieuze identiteit.[1] Deze bewegingen verschillen van eerdere …

zondag 7 maart 17:30 Women in Religion – Live debat DEBAT – Vrouwelijke Dominee Eefje van der Linden, moslima en doctoraatsonderzoekster Rachida Aghallaj en Joodse feministe Nadine Iarchy-Zucker bespreken vanuit hun eigen ervaringen de rol en representatie van vrouwen in religie. Gemodereerd door Roos Van Acker https://www.internationalwomensday.be/programma https://www.internationalwomensday.be/kijknu